Webbpolicy

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls av Loomis AB (benämns nedan ”Loomis”) i syfte att ge generell information om företaget och dess verksamhet. För Loomis är webbplatsen en viktig informationskanal till företagets intressenter. Genom att besöka webbplatsen ger användaren sitt samtycke till nedanstående villkor. Om du som besökare inte accepterar villkoren, får du inte använda webbplatsen.

Webbplatsens ändamål och vissa ansvarsfrågor

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Loomis arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Loomis inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som länkats vidare till, sker på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell åverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas användningen.

Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. Loomis och dess dotterbolag friskriver sig från ansvar för alla skador som kan uppkomma vid användandet av eller till följd av oförmåga att använda informationen på denna webbplats eller på webbplats som länkats vidare till.

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser, varav några hanteras av tredje part. Loomis ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser och inte heller för produkter eller tjänster som erbjuds på andra webbplatser. Loomis uppmanar besökaren att uppmärksamma när denne lämnar webbplatsen och att läsa de regler som gäller för varje ny webbplats.

Immateriella rättigheter

Innehållet på denna webbplats ägs av Loomis eller dess dotterbolag. Loomis innehar upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd avseende webbplatsen och dess innehåll utifrån svensk och internationell lagstiftning. Alla firmanamn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs av Loomis, dess dotterbolag, licenshållare eller samarbetspartner.

Loomis immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom webbpolicyn eller efter skriftligt tillstånd från Loomis. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Besökare har rätt att läsa, kopiera och skriva ut innehållet på denna webbplats för privat icke-kommersiellt bruk, förutsatt att copyrightuppgifter eller annat meddelande som finns på informationen inte tas bort. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från Loomis. Media har dock rätt att kostnadsfritt använda material från bildarkivet samt pressmeddelanden för redaktionella ändamål utan vidare godkännande. Pressmeddelanden får användas under förutsättning att källan för informationen anges.

Alla länkar till webbplatsen ska vara till förstasidan om inget annat överenskommits. När länkning sker ska allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ska ej presenteras i samband med varumärke eller logotyp från annan webbplats. 

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (lag 2003:389), som trädde i kraft i juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Cookies används på många webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. Det finns två typer av cookies, så kallade permanenta cookies och sessioncookies. På den här webbplatsen används båda typerna av cookies.

De permanenta cookies som finns på webbplatsen används för prenumerationstjänsten samt för generell statistikmätning. I prenumerationstjänsten används cookien för att besökaren ska kunna spara sina inloggningsuppgifter i en profil och därmed slippa fylla i sina kontaktuppgifter vid varje beställningstillfälle. I statistikmätningen används cookien för att mäta antalet unika besökare samt öka förståelsen för användarnas beteende i syfte att förbättra navigerbarheten och förenkla sökandet efter information på webbplatsen.

Sessionscookies lagras inte permanent på besökarens dator, utan försvinner när denne stänger sin webbläsare. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, skickas den här cookien mellan datorn och servern för att kunna koppla information, som till exempel vilket språk besökaren har valt.

Vill du inte acceptera användning av cookies enligt beskrivningen ovan, kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Observera att möjligheten att hantera prenumerationer på denna webbplats tas ur bruk om inställningen ändras.

Hantering av personuppgifter

Loomis har rätt att använda den information och personliga data som lämnas på webbplatsen för de ändamål som besökaren har begärt, t ex för att tillhandahålla beställda tjänster för distribution av information.

Besökare som önskar få viss information distribuerad till sig efterfrågas kontaktuppgifter som behövs för att utföra distributionstjänsten, till exempel adress eller e-postadress. För e-postutskick behöver Loomis dessutom få tillgång till användarens e-postadress i syfte att skicka över en PIN-kod som aktiverar den personliga profilen. Detta sker enbart i syfte att skydda besökarens identitet, så att inte tredje part ska kunna skapa personliga profiler. I övrigt används e-postadressen inte till att skicka annan, oönskad information.

E-postutskick hanteras av Observer Sverige AB på uppdrag av Loomis. Ingen utanför Loomis eller Observer Sverige AB kommer att ha tillgång till besökarnas personuppgifter.

Övrigt

Loomis har rätt att revidera webbpolicyn när som helst och efter eget gottfinnande. Loomis förbehåller sig även rätten att när som helst ändra innehållet på webbplatsen.

Om du har några frågor beträffande innehållet i denna policy eller vår användning av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Loomis AB
Box 7091
192 07 Sollentuna
Tel: 08-522 920 00
Fax: 08-522 920 10 
webmaster@loomis.com