Sista inlämningsdag för äldre sedlar och mynt

1 aug, 2017

Den 30 juni 2017 blev de äldre 100- och 500-kronorssedlarna och de äldre 1-, 2- och 5-kronorsmynten ogiltiga att betala med.
 
Fram till den 31 augusti kan Loomis kunder även skicka in mynten via posten. Klicka här för mer information.

Efter att sedlarna och mynten har blivit ogiltiga går det också att under en period sätta in dem på bankkonto. Se de datum som gäller nedan.  

Därefter kan Riksbanken lösa in ogiltiga sedlar mot en avgift. Däremot löser Riksbanken inte in ogiltiga mynt.


Valör Sista dag för insättning i bank
1-, 2- och 5-kronor 31 augusti 2017 
100- och 500-kronorssedlar 30 juni 2018 

Sista dag för insättning i bank:
1-, 2- och 5-kronor 31 augusti 2017
100- och 500-kronorssedlar 30 juni 2018 

Följ oss: