Sista inlämningsdag för äldre sedlar

23 okt, 2017

Den 30 juni 2017 blev de äldre 100- och 500-kronorssedlarna och de äldre 1-, 2- och 5-kronorsmynten ogiltiga att betala med.
 
Efter att sedlarna har blivit ogiltiga går det också att under en period sätta in dem på bankkonto direkt via ert bankkontor, inte via oss. Sista dag för insättning i bank för 100- och 500-kronorssedlar är 30 juni 2018

Därefter kan Riksbanken lösa in ogiltiga sedlar mot en avgift. Däremot löser Riksbanken inte in ogiltiga mynt.


Valör Sista dag för insättning i bank
1-, 2- och 5-kronor 31 augusti 2017 
100- och 500-kronorssedlar 30 juni 2018 
Följ oss: