Sista inlämningsdag för äldre sedlar

1 sep, 2017

Den 30 juni 2017 blev de äldre 100- och 500-kronorssedlarna och de äldre 1-, 2- och 5-kronorsmynten ogiltiga att betala med.
 
Efter att sedlarna har blivit ogiltiga går det också att under en period sätta in dem på bankkonto. Sista dag för insättning i bank för 100- och 500-kronorssedlar är 30 juni 2018. 

Därefter kan Riksbanken lösa in ogiltiga sedlar mot en avgift. Däremot löser Riksbanken inte in ogiltiga mynt.


Valör Sista dag för insättning i bank
1-, 2- och 5-kronor 31 augusti 2017 
100- och 500-kronorssedlar 30 juni 2018 
Följ oss: