Sätt in dina mynt - enkelt och smidigt!

Mynt
Kontakta oss för personlig service

Kontakta oss för personlig service

Tel: 010-163 63 00
Mån - fre kl 8:00 - 17:00
Kontakta våra säljare


För att underlätta för våra kunder erbjuder Loomis följande tre lösningar för insättning av svenska mynt. 


För dig som använder Loomis Servicebox:

 

Du behöver en förstärkt myntpåse för servicebox som du beställer via  Mina sidor. Om du inte redan har inloggning till Mina Sidor så kan du  själv skapa en inloggning under Mina sidor/Beställ material eller ringa vår Kundservice på 010-163 63 00 så hjälper vi dig.

Så här gör du: 

1. Beställ dina myntpåsar.
2. Fyll påsen med svenska mynt, max upp till den streckade linjen.
3. Lägg med din vanliga insättningsspecifikation, en i varje påse. Du behöver varken räkna mynten eller ange beloppet för myntinsättningen.
4. Lämna i Loomis servicebox.
5. Pengarna räknas och sätts in på ditt konto.
6. Klart!

Pris: För varje insättning faktureras ordinarie insättningspris.

Viktigt! Vid insättning av mynt så måste du använda den förstärkta myntpåsen. Om du har myntrullar måste dessa brytas innan mynten stoppas i myntpåsen. Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på serviceboxen och vi tvingas då ta ut en extra avgift.
För dig som har Hämtning i butik:

Du behöver en förstärkt myntpåse som du beställer via  Mina sidor. Om du inte redan har inloggning till Mina Sidor så kan du själv skapa en inloggning under Mina sidor/Beställ material eller ringa vår Kundservice på 010-163 63 00 så hjälper vi dig.

 

 

Så här gör du:

1. Beställ dina myntpåsar.
2. Fyll påsen med svenska mynt, max 7 kg.
3. Lägg med din vanliga insättningsspecifikation, en i varje påse. Du behöver varken räkna mynten eller ange beloppet för myntinsättningen.
4. Lämna mynten till Loomis värdetransportör i samband med ordinarie hämtning. Då vi har mycket mynt att hantera förbehåller vi oss rätten att skjuta upp hämtningen om det inte finns utrymme i bilen.
5. Pengarna räknas och sätts in på ditt konto.
6. Klart!

Pris: För varje insättning faktureras ordinarie insättningspris plus 159 kronor.

Viktigt! Vid insättning av mynt så måste du använda den förstärkta myntpåsen. Om du har myntrullar måste dessa brytas innan mynten stoppas i myntpåsen.

Vid större mängder mynt beställs en separat mynttransport via loomis.se eller kundtjänst på telefon 010-163 63 00. 

 För dig som är kund hos Loomis och vill skicka in mynt med postpaket:

Det enda du behöver är ett inrikes postpaket från valfri logistikleverantör.

Så här gör du:

1. Förpacka mynten i en eller flera hållbara påsar. Du kan t.ex. använda dina vanliga säkerhetspåsar från Loomis.
2. Förslut påsen eller påsarna och stoppa dem i postpaketet.
3. Lägg med en av dina vanliga insättningsspecifikationer från Loomis. Du behöver varken räkna mynten eller ange beloppet för myntinsättningen.
4. Förslut paketet väl så att inga mynt riskerar att läcka ut.
5. Skicka paketet med valfri logistikleverantör till:

Loomis Sverige AB
Torggatan 5
431 35 Mölndal

5. Pengarna räknas och sätts in på ditt konto.
6. Klart!

Pris: För varje insättning faktureras ordinarie insättningspris plus 6% av uppräknat belopp.

Viktigt! Glöm ej insättningsspecifikationen. Om insättningsspecifikation saknas kommer vi att starta en utredning för att hitta avsändaren och sedan matcha den med vårt kundregister. Då detta är en tidskrävande uppgift tvingas vi ta ut en extra avgift.

Nyttjande av tjänsten medför att kunden har accepterat följande villkor:

Loomis åtagande:
Loomis åtar sig att ta emot, räkna upp och sätta in svenska mynt som inkommer i postpaket från kunder som har ett giltigt avtal gällande insättningstjänster med Loomis.

Kundens åtagande:
Endast skicka in giltiga svenska mynt, adresserade och förpackade i enlighet med vid var tid gällande instruktioner på Loomis hemsida: www.loomis.se.

Loomis ansvar:
Loomis ansvarar för inskickade mynt fr o m att Loomis mottagit och kvitterat kolli på ovan angiven adress  t o m att mynten är uppräknade och insatta på av kunden aviserat bankkonto.