Ansvarsnivåer

Vi tar över ansvaret för värdet så snart du lämnat det till oss via en servicebox, värdetransport eller värdeskåp.

Vi har delat in ansvarsnivåerna i tre steg: Bas, Medel och Hög. Ju högre ansvarsnivå desto tidigare i kedjan tar Loomis över ansvaret för värdet vilket innebär en ökad trygghet för din personal.

Ansvar från kassa till konto

Ansvarsnivå Bas innebär att vi tar över ansvaret för kontanterna i det ögonblick du deponerar dem i någon av våra serviceboxar.

Ansvarsnivå Medel innebär att vi tar över ansvaret för kontanterna i det ögonblick våra värdetransportörer hämtat kontanterna i butiken.

Ansvarsnivå Hög innebär att vi tar över ansvaret för kontanterna i det ögonblick du deponerar kontanterna i värdeskåpet som står i butikens lokaler.

Välkommen till en säkrare vardag!