Loomis stöttar Majblomman

Loomis stöttar Majblomman

Ett par glasögon eller pengar till en present så att man kan tacka ja till kompisens födelsedagskalas. Ett besök på Liseberg eller nya kläder till skolavslutningen. Med hjälp från Majblomman får barn i ekonomiskt utsatta familjer möjlighet att göra sådant som för många andra barn är en självklarhet. Loomis stödjer Majblomman genom att hämta och räkna upp pengar som kommer in under kampanjarbetet.

Enligt Rädda Barnens senaste rapport finns det 232 000 barn i Sverige vars familjers inkomster inte täcker de nödvändiga kostnaderna. Att leva i en fattig familj i Sverige betyder kanske inte att det inte finns någon mat alls hemma – men kanske måste man "råka" vara sjuk just den dagen det är skolutflykt, eftersom det inte finns pengar till matsäck. Man kan kanske inte följa med på skolans skridskodag eftersom man inte har några skridskor och inte känner någon man kan låna av. Eller så måste man alltid sitta längst fram i klassrummet för att kunna läsa på tavlan – eftersom man inte har råd med glasögon.

Majblomman har sedan 1907 arbetat för att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdomen i Sverige. Dels genom att försöka påverka politiker och andra beslutsfattare som arbetar för att ge alla barn samma möjligheter, dels genom att varje år dela ut bidrag till barn som behöver dem. 2013 samlade Majblomman in nära 60 miljoner kronor.

Loomis har under många år hjälpt Majblomman att hämta och räkna upp pengar. Hela insamlingen består av kontanter och en stor del av utmaningen har under åren varit att hjälpa lärarna, som inte gärna vill hantera kontanter i skolan eftersom det innebär ett merarbete och en risk för dem. För att lösa detta har Loomis satt ihop värdehanteringsrutiner tillsammans med Majblomman, vilket innebär att lokalföreningarna hjälper till med standardiserade dagskassor som de sedan lämnar i serviceboxarna.

Patrick Svensson, platschef i Göteborg, har från i år tagit över det operativa ansvaret för avtalet.

– Nytt för i år är att vi tar ytterligare ett steg framåt i samarbetet och stöttar Majblomman än mer i deras kontanthantering, berättar han.

Samarbetet med Majblomman ligger helt i linje med Loomis strategi att hjälpa ungdomar från utanförskap.

Looms stöttar Majblomman