Loomis samarbete med Fryshuset – en investering i framtiden

Loomis samarbete med Fryshuset – en investering i framtiden

Loomis inledde under 2013 ett långsiktigt samarbete med Fryshuset utifrån bolagets vision och målsättning att aktivt bidra till att minska kriminaliteten i Sverige.

Samarbetet är unikt och bygger på att skapa en större förståelse för olikheter mellan ungdomar och myndighetsaktörer och tillsammans utveckla alternativa arbetsmetoder för bl.a. konflikthantering och trygghetsfrågor. Fokus kommer att ligga på det förebyggande arbetet.
 
Loomis medverkade inom ramen för samarbetet vid Fryshusets seminarium under Almedalsveckan 2013 då Fryshuset lyfte debatten kring de socioekonomiska effekterna av näringslivets investeringar i förebyggande verksamheter för unga i riskzon.
 
– Genom samarbetet skapar vi en spännande brygga mellan näringsliv och ideell sektor för att på ett proaktivt sätt arbeta brottsförebyggande genom att stärka unga, säger Johan Oljeqvist, VD Fryshuset.
 
– Vi stöttar Fryshuset med riktade insatser och kopplar dessa till vår kärnverksamhet, att på ett säkert sätt hantera stora mängder kontanter. Fryshuset är en aktör som genom sin verksamhet både sparar och tjänar pengar åt samhället. Genom att bidra till att brottslighet förebyggs på ett tidigt stadium skapar vi indirekt en tryggare arbetsmiljö för våra anställda, säger Patrik Högberg, VD, Loomis Sverige AB.
 
Fryshuset är idag en av Sveriges största ideella organisationer med stark attraktionskraft dit unga aktivt söker sig. Fryshuset verkar inom alla samhällssektorer och involverar och engagerar framgångsrikt företag, organisationer, myndigheter och renodlade bidragsgivare för att i samverkan med ungdomar finna och realisera nya, innovativa lösningar på samhällets mest aktuella utmaningar och problem.