Samhällsansvar

Som specialiserade på kontanthantering har vi en viktig roll i samhället och våra medarbetare utsätts i sitt dagliga arbete för säkerhetsrisker. I rollen ingår att vi på ett proaktivt sätt verkar för att minska kriminaliteten i vårt samhälle.

Vår vision och målsättning är att aktivt bidra till att minska kriminaliteten i Sverige. Genom att brottslighet förebyggs i ett tidigt stadium bidrar vi till mänskliga och samhällsekonomiska vinster.

Under Fryshusets seminarium i Almedalen ”Att mäta det omätbara – Om socioekonomiskt bokslut för ideella organisationer” förklaras hur metoden socioekonomiskt bokslut kan användas för att visa på samhällsnytta inom ideella organisationer. Modellen som tagits fram i samarbete med nationalekonomen Ingvar Nilsson blir ett nytt verktyg för hur ideella organisationer styrs och följer upp sina verksamheter.

Fryshuset har använt dessa analyser för att visa på samhällsnyttan inom flera av sina verksamheter. Nu har de bestämt sig för att använda socioekonomisk analys även vid budgetering och uppföljning av hela Fryshusets verksamhet. Fryshuset har med en förenklad modell beräknat det förväntade socioekonomiska värdet av samarbetet redan nu.

Loomis har långsiktiga samarbeten med såväl Fryshuset som Majblomman.

Hållbarhetsredovisning

Med vår nordiska hållbarhetsredovisning har våra verksamheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark tagit ett viktigt steg för ett ökat samarbete och transparens kring vårt affärsetiska arbete. Att säkerställa och förbättra säkerheten för våra kunder, medarbetare och det samhälle vi verkar i är vår prioriterade hållbarhetsfråga.

Följ oss: