Hur mycket kostar kontanterna?

Hur mycket kostar kontanterna?
Maj-Britt Arhelm

Maj-Britt Arhelm

Marknadschef
Loomis Sverige AB

För vissa företag är kontanter det klart billigaste betalningsmedlet. För andra kan betalkort vara det bästa alternativet, visar en studie från strategikonsultföretaget Occam. Men kanske mest anmärkningsvärt är att väldigt få butiker och restauranger gjort någon som helst analys av det faktiska kostnadsläget.

I studien, som beställts av Säkerhetsföretagen, deltog 50 företag från fyra branscher, med geografisk spridning över hela landet. 

– Förvånande nog hade inget av de företag som deltog i studien gjort någon analys av det faktiska kostnadsläget för användningen av kort respektive kontanter som betalningsmedel. Det märkte vi när vi djupintervjuade de deltagande företagen. Och då är detta ändå en tung post för de flesta företag, säger Patrik Melin, projektledare på Occam och en av de som genomfört studien.

Att företagen inte gjort det tror Patrik Melin kan ha flera orsaker.

– Många butiker och restauranger har ganska litet kostnadsfokus när det gäller kringtjänster. Man har järnkoll på till exempel inköp men inte samma fokus på kostnaderna för betalningar. Sedan tror många också att de "vet" att kontanter är det dyraste betalningsmedlet, eftersom det är en så synlig kostnadspost. Det tar tid att räkna och banka, medan man från kortföretagen får en faktura som revisorn betalar.

Stor skillnad mellan företag

Studien visar att hos de företag som deltog står kontanter för 41 procent av det totala antalet transaktioner. När kostnad för utrustning, betalning och betalningsadministration räknas in är kontanter det billigaste betalningsmedlet för 52 procent av företagen. Om man inte slår ihop kredit- och betalkort till en gemensam post för kort – då är kontanter det billigaste betalningsmedlet för 74 procent av företagen.

– Att räkna så är dock varken särskilt relevant eller intressant, eftersom spridningen mellan företagen är så stor. För en snabbmatsrestaurang kostar till exempel ett kreditkortsinköp drygt 3 kronor, medan det för en liten butik kostar strax över 18 kronor, säger Patrik Melin.

Därför var det viktigt för Occam att ta fram typföretag, något som bland annat gör det enklare för enskilda beslutsfattare att hitta underlag i studien för just sin situation. Exempelvis kan man i den delen av studien se att för en restaurang är kontanter det billigaste betalningsmedlet, medan det för matbutiken är något mer kostnadseffektivt med betalkort.

Valfrihet viktigast

Från Loomis håll är man glad att det nu finns en studie som ger en rättvisande bild av företagens kostnadsbild för att använda kort eller kontanter.

– Vi är medvetna om att det finns en många gånger skev bild av kostnadsläget för kort respektive kontanter som betalningsmedel och tycker att det är viktigt att det finns bra faktaunderlag att tillgå för företagens beslutsfattare, säger Maj-Britt Arhelm, marknadschef på Loomis.

– Vi ser ju också nu att det utvecklas en rad nya sätt att betala, som genom mobilen eller med QR-koder. I grunden tycker vi att det är positivt, eftersom vi tycker att det är viktigt att både företag och deras kunder erbjuds valfrihet. Man ska kunna betala med det betalningsmedel som känns mest attraktivt – och det är ett beslut som ska baseras på fakta, säger Maj-Britt Arhelm.

Studien i korthet

  • Kontanter står för 41 % av transaktionerna
  • För 52 % av företagen är kontanter det billigaste betalningsmedlet
  • I studien har kostnader för betalning, utrustning och betalningsadministration räknats in
  • För exempelvis klädbutiker är betalkort billigast
  • För restauranger är kontanter mest kostnadseffektivt
Följ oss: