All världens valuta – Loomis nya tjänst för valutahantering

Efter en stark kundefterfrågan och mycket lyckade projekt i andra länder där Loomis är verksamt, lanserar Loomis nu en valutatjänst i Sverige. Adam Ryman, ansvarig för tjänsten, berättar mer om varför Loomis tycker det är viktigt att kunna erbjuda sina kunder fullservice på området.

Sedan flera år tillbaka har Loomis erbjudit sina kunder, framförallt nära den norska gränsen, grundläggande tjänster för valutahantering. I takt med en ökad efterfrågan har tjänsteutbudet successivt breddats till att innefatta alla efterfrågade valutasorter och förbättrade köp- och säljrutiner.

– På ett bredare samhällsplan ser vi en process som i mycket liknar den för kontanthantering generellt. Bankerna skalar ner och tar till slut helt bort sina tjänster för utländsk valuta, och då hamnar många kunder i kläm. Det har helt enkelt saknats fullgoda leverantörsalternativ, som kan erbjuda tjänsten med full service och en mycket hög säkerhet, säger Adam Ryman, Head of FX på Loomis.Baserad på luckan i marknaden samt den växande efterfrågan från kunderna erbjuder Loomis därför en helhetstjänst för valuta sedan maj 2015.

– För oss var det ett naturligt steg. Vi såg att många av våra kunder fick det besvärligt att täcka sina valutabehov, de fick jonglera med många olika leverantörer och kände sig många gånger osäkra vad det gäller säkerheten. Vi ville också kunna erbjuda kunder som har valutahandel som primär sysselsättning ett fullservicealternativ, säger Adam Ryman.

All världens valuta

I utvecklandet av tjänsten har fokus legat på att hitta största möjliga flexibilitet tillsammans med högsta grad av säkerhet – precis som i Loomis övriga tjänster.

– En av de stora utmaningarna i projektet har varit att säkra de interna processerna. För att vi ska klara att vara så flexibla mot kund som vi vill har vi lagt mycket tid på detta och nu känner vi oss mycket nöjda och trygga i det avseendet, säger Adam Ryman.

– Redan nu kan vi ta emot och leverera all valuta som efterfrågas av våra kunder, med korta ledtider och till konkurrenskraftiga priser. Men vi fortsätter givetvis att vässa tjänsten ytterligare under 2016.

Du har varit med från start i utvecklandet av den nya tjänsten – vad tycker du har varit absolut roligast under processen?
– Det är väldigt kul att utveckla en tjänst som till så stor del bygger på en direkt efterfrågan. Vi har fått ett mycket positivt gensvar från dag ett och det har såklart varit väldigt roligt att känna att vi kan vara till så stor hjälp.

Vad innebär det för Loomis att ni nu kan erbjuda era kunder även den här tjänsten?
– Att vi inte längre är låsta till lokal valuta. Nu kan vi verkligen kalla oss för helhetsleverantör av alla typer av kontanttjänster.