Mycket begränsad framkomlighet i Göteborg under EU’s toppmöte den 17 november

8 nov, 2017

På grund av ett massivt säkerhetspådrag kommer vägar att stängas av under toppmötet och det kommer att bli stora störningar i trafiken den 16-17 november i Göteborgsområdet med omkringliggande områden.

Det kommer också att påverka våra värdetransporter och vi befarar att vi får stora störningar med att hämta och leverera kontanter denna dag, den 17 november, eventuellt också dagen innan. Det kan innebära att det blir en viss fördröjning med insättningar under helgen.

Vi kommer givetvis att göra vårt bästa för att minimera störningar, men på grund av det massiva säkerhetspådraget som kommer att råda, rekommenderar vi våra kunder att i största möjliga mån beställa växel i god tid för att undgå förseningar av leverans under besöket. Detsamma gäller ersättningstransporter på annan dag.

Vänligen gör din beställning som vanligt via www.loomis.se/Mina sidor.

Med vänliga hälsningar
Loomis Sverige AB

Mycket begränsad framkomlighet i Göteborg med omkringliggande områden under EU’s toppmöte den 17 november.

På grund av ett massivt säkerhetspådrag kommer vägar att stängas av under toppmötet och det kommer att bli stora störningar i trafiken den 16-17 november i Göteborgsområdet med omkringliggande områden.

Det kommer också att påverka våra värdetransporter och vi befarar att vi får stora störningar med att hämta och leverera kontanter denna dag, den 17 november, eventuellt också dagen innan. Det kan innebära att det blir en viss fördröjning med insättningar under helgen.

Vi kommer givetvis att göra vårt bästa för att minimera störningar, men på grund av det massiva säkerhets-pådraget som kommer att råda, rekommenderar vi våra kunder att i största möjliga mån beställa växel i god tid för att undgå förseningar av leverans under besöket.

Detsamma gäller ersättningstransporter på annan dag.

Vänligen gör din beställning som vanligt via www.loomis.se/Mina sidor.

Läs mer på:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/trafikkaos-vantar-under-eu-toppmotet-i-goteborg

https://www.expressen.se/gt/sa-lamslas-goteborg-av-nya-eu-toppmotet/


Med vänliga hälsningar
Loomis Sverige AB

Följ oss: