Kvalitetsansvarig

Vår verksamhet förutsätter att vi upprätthåller auktorisation som bevakningsföretag och följer de lagar och förordningar som gäller för vår bransch.

Tillsynen över auktoriserade bevakningsföretag utövas av Länsstyrelsen och all personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska därför uppfylla krav på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i sådant företag.

Loomis Sverige AB är även registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och såväl bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket som bolagets ägare och ledning granskas därför årligen av Finansinspektionen. I tillägg till detta har vi egna etiska riktlinjer och koder.

Vid frågor som rör lagar och rutiner är du välkommen att kontakta kvalitetsansvarig hos Loomis Sverige AB.

kvalitetsansvarig@se.loomis.com