Övrig personal

En verksamhet fungerar allra bäst om alla funktioner har god kunskap och kompetenta medarbetare. Och det gäller förstås även hos oss på Loomis. Därför behöver våra staber och platskontor också förstärkning nu och då. Här kommer lite mer information om just det.

Vår verksamhet består i korthet av att hämta och lämna pengar. Och att räkna dem för att våra kunder snabbt ska få in dem på sina bankkonton. De här tjänsterna utförs av våra värdetransportörer och vår uppräkningspersonal. Men naturligtvis kan inte vår verksamhet bara bestå i det.

Vi erbjuder även arbete för det vi kallar för tjänstemän. Det kan vara allt från administrativa arbetsuppgifter på något av våra platskontor till att ingå i någon stab på huvudkontoret i Sollentuna. På platskontoren är det uppgifter mer kopplade till den dagliga verksamheten medan de på staberna kan vara mer övergripande och strategiska i sin karaktär. Exempel på staber är för övrigt avdelningarna för IT, ekonomi, marknad, försäljning, HR och Servicecenter.

Rekryteringskrav för tjänstemän

Vad som gäller för att arbeta som tjänsteman hos oss har vi svårt att beskriva generellt. Det beror helt enkelt på vilken kompetens vi efterfrågar för varje enskild tjänst och tillfälle. Vi ber dig helt enkelt hålla utkik under Lediga tjänster för att se om din kompetens är något vi eftersöker.

Följ oss: